Hver søndag efter gudstjenesten i Hørning kirke er der kirkekaffe i sognegården

En gruppe frivillige sørger for, at der er kaffe, the, chokolade og småkager.

Alle er velkomne.

 

Ved gudstjenesterne i Blegind og Adslev kirker er der også ofte en kop kaffe eller noget andet efter gudstjenesten. Her er det meninghedsrådet, der står for serveringen.