Koncerter

Hvert år finder der en række koncerter sted i Hørning kirke og sognegård. Musik er en meget grundlæggende måde, hvorpå vi som mennesker kan udtrykke os. Måske har dette været medvirkende til, at kirken på et meget tidligt tidspunkt har taget denne udtryksform til sig. Musikken skal ikke ses som et alternativ til det, der bliver formuleret med ord, men som et supplement, der på en ikke-sproglig måde kan åbne op for en anden type tilgang til det, som ordene formidler. I sidste ende er det i store træk det samme kirkens ord og toner stræber efter at formidle, men i kraft af ords og toners forskellige natur, kan ord og musik appellere til forskellige sider af menneskers natur. Nogle gange kan det ske, at ord og toner løfter hinanden op, så der kan opstå en symbiose, der har større virkning end summen af de to.

Koncerternes formål er at udfolde kirkens teologi, samt at belyse det at være menneske, i ord og toner. Karakteren af de koncerter, der finder sted i Hørning kirke, spænder vidt. Der afholdes både koncerter, hvor det er kirkens egne kor og organist der medvirker, og hvor det er sangere og musikere udefra, der fremfører musikken. Når der afholdes egentlige koncerter i kirken eller i sognegården, er det musikken, der er i fokus, men i en række andre sammenhænge indgår der også kortere eller længere musikindslag. Det kan f.eks. være når kirkens kor bidrager med en kortere koncert til et arrangement i sognegården eller musikindslag til aftensang i kirken, når koret synger julesange på butikstorvet og biblioteket, eller når der opføres musik til musikgudstjenester i kirken eller til ferniseringer i sognegården.

Omtale af de enkelte koncerter findes i kirkens aktivitetskalender.