Skole-Kirke

 

Henover året har kirken forskellige undervisnings-tilbud til de lokale skoler.

Der bliver naturligvis altid sendt indbydelse ud til de relevante skoler/lærere.

Har du nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores sognepræst Christina Kleis.

 

Påske. Hvorfor holder vi fri?

Når vi nærmer os påske, inviteres børnene fra 1. klasse på Bakkeskolen og Højboskolen til at komme til Hørning kirke og sognegård og høre om, hvorfor vi fejrer påske.

 

Skole-kirke samarbejde 

3. klassetrin fra Bakkeskolen og Højboskolen inviteres hvert år til et ugelangt undervisningsforløb i kirke og sognegård .

I ugens løb får børnene mulighed for at se og høre, hvad der foregår i og omkring en kirke.

Ugen slutter med en børnegudstjeneste, hvor børnene medvirker.

 

Pinse 

Ved pinsetid inviteres 4. klasserne på Bakkeskolen og Højboskolen til et arrangement i Hørning kirke og sognegård.

Først er der pinsegudstjeneste, derefter serveres frokost i det grønne, mens man snakker om, hvad pinse er for noget.

 

Salmesang

Én gang om året forsøger vi at stable et salmesangs-projekt på benene. Nogen gange lokalt - andre gange for alle.

Der udsendes på forhånd undervisningsmateriale med udvalgte salmer og baggrundsmateriale.

Projektet kulminerer i en "salmetime" i kirken. Her får eleverne lejlighed til at synge de udvalgte salmer, ligesom der vil være forskellige illustrationer af og forklaringer til salmerne og deres betydning.