søndag05maj2019

Gudstjeneste i Adslev skovkirke

søndag05maj2019 kl. 11:00 - 12:00

Skovgudstjeneste ved Lise Palstrøm.

2. søndag efter påske

Gudstjeneste i skoven for enden af Adslev Skovvej, tæt ved Bjørnebo.

Efter gudstjenesten tur i den gamle præstegårdsskov.

Menighedsrådet er vært ved en let frokost i det grønne.

Kim Hansen, trompet, medvirker ved gudstjenesten.