Hørning Kirke, Nørre Allé 6, 8362 Hørning

Hørning kirke er bygget i slutningen af 1100-tallet.

Kirken gennemgik i 2004/2005 en stor restaurering, hvor tårnrummet blev inddraget i kirkerummet.
I dag fremstår den enkel lys og venlig.
Orgelpulpitur- og alterudsmykning af Erik Heide.

Maja Lisa Engelhardt har i 2007 skabt en mosaik af tiloversblevne glasstifter fra Carl Henning Pedersens udsmykning af Ribe Domkirke.

Mosaikken er indsat i det gamle østvindue og symboliserer "Livets træ".

Romansk granitdøbefont.

Prædikestol fra o. 1600

Røgelseskar fra o. 1200


Regler for fotografering i Hørning kirke

Fotografering ved gudstjenester og kirkelige handlinger har altid været en ømtålelig sag. Nogen tåler ikke et eneste klik fra et kamera, mens andre synes at den del af deres liv, de ikke har på video, er blevet stjålet fra dem.

Som altid hvor der er flere mennesker til stede, gælder det om at finde et tåleligt kompromis.

I udgangspunktet er det den ansvarlige præst, der fastsætter reglerne. Generelt tillader vi dog altid fotografering ved ind- og udgang.

Er du i tvivl om noget, så spørg præsten.