Hørning kirkes orgel

Orglet i Hørning Kirke

I 1982 byggede Bruno Christensen & Sønner Orgelbyggeri et orgel på 11 registre til kirken. Med henblik på at forbedre orglets klanglige egenskaber, blev der af Skanderborg Provstiudvalg bevilget midler, så der kunne gennemføres en ombygning og udvidelse af orglet. Ombygning blev foretaget af Orgelbyggeriet Marcussen & Søn og blev afsluttet i 2020.

Orglets nye disposition blev fastlagt i et samarbejde imellem orgelintonatør Jens Christensen, orgelkonsulent Jens Christian Hansen og organist Stig Torndyb Reipurth. Orglets disposition og de enkelte registres klang blev valgt ud fra et ønske om, at man på orglet skulle kunne realisere en række klassiske registreringer fra den franske, italienske og tyske barok, samtidig med at man skulle kunne finde velklingende registreringer, der kunne yde musik fra romantikken og nutiden retfærdighed.

Ved ombygningen blev en del af pibematerialet fra det tidligere orgel genanvendt, og orglet fik i alt 14 registre, hvoraf to registre er transmissioner (en transmission vil sige, at nogle orgelpiber indgår i flere registre samtidigt). Både hovedværkets og Svelleværkets piber var tidligere placeret på samme vindlade, men ved ombygningen blev II manual ombygget til et Svelleværk med sin egen vindlade. Orglet fik tilføjet en Italiensk Principal 8’ og en Obo 8’ til manualerne, og der blev tilføjet en Fagot 16’ til pedalet. Registrene Oktav 4’, Principal 2’, Mixtur, Fløjte 4’ fra kirkens tidligere orgel fik nye piber. Desuden blev orglets tidligere Sesquialtera-register udskiftet til de to selvstændige registre Rørquint 2 2/3’ og Terts 1 3/5’. Orglets udseende blev i videst muligt omfang bibeholdt, således at orglet fortsat kunne indgå harmonisk i den afdæmpede og klare æstetik, der karakteriserer kirkerummet.

Intonationen af orglet blev overvejende foretaget af Jens Christensen, men efter hans sygdom og død blev intonationen færdiggjort af øvrige medarbejdere fra Marcussen & Søn, heriblandt Stefan S. Paulsen.

I kraft af orglets disposition og konstruktion findes der i orglet et forholdsvis stort antal forskellige velklingende registreringsmuligheder, der gør at orglet på fyldestgørende måde kan fungere i både liturgiske sammenhænge og som koncertinstrument.

 

 

Orglet i Hørning kirke

Bygget af Bruno Christensen & Sønner Orgelbyggeri 1982, ombygget af Marcussen & Søn Orgelbyggeri 2020.

Hovedværk I

1. Italiensk Principal 8’ (nye piber)

2. Rørfløjte 8’ (piber fra kirkens tidligere orgel)

3. Italiensk Oktav 4’ (nye piber)

4. Oktav 2’ (nye piber)

5. Rørquint 2 2/3’ (delvis piber fra kirkens tidligere orgel)

6. Terts 1 3/5’ (nye piber)

7. Mixtur II (nye piber)

 

 

Svelleværk II

8. Gedakt 8’ (delvis piber fra kirkens tidligere orgel)

9. Fløjte 4’ (nye piber)

10. Spidsfløjte 2’ (piber fra kirkens tidligere orgel) 

11. Fagot/Obo 8’ (nye piber) fælles med Fagot 16’

 

Pedal 

12. Subbas 16’ (piber fra kirkens tidligere orgel) 

13. Gedakt 8’ (piber fra kirkens tidligere orgel) piber fælles med Subbas 16’  

14. Fagot 16’ (nye piber)                                                    

Tremulant for SV 

Koblinger: HV+SV, SV+SV16’, P+HV, P+SV

Manualomfang: C-g’’’, Pedalomfang: C-f’. 

Delvis mekanisk traktur og registratur; sløjfevindlader. 

Orglet er stemt i en let uligesvævende Augustenborg-stemning.