Fødsler anmeldes af jordemoderen.

Ugifte forældre kan i reglen registrere faderskabet og få fælles forældremyndighed ved at sende en omsorgs- og ansvarserklæring med NemID på www.borger.dk senest 10 dage efter barnets fødsel.   

Har I ikke mulighed for at bruge den digitale løsning, så udfyld papirblanketten og send/aflever den til kirkekontoret inden 14 dage efter barnets fødsel.  

Blanket findes her

Er erklæringen ikke modtaget indenfor fristen, informeres statsforvaltningen, som så rejser faderskabssag.

 

Et barn skal have et navn senest 6 mdr. efter fødslen. Skal barnet døbes foregår navngivning i forbindelse med dåben. Hvis ikke barnet skal døbes skal navngivning ske med NemID på www.borger.dk

Er man fritaget for at bruge den digitale løsning, kan man udfylde blanketten manuelt og aflevere den på kirkekontoret. Blanketter kan findes her.

Familiestyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over godkendte fornavne.