Konfirmation

Konfirmation betyder "bekræftelse".  Det er imidlertid ikke konfimanden, der nu som "voksen" bekræfter noget.

- Det, som bekræftes er dåben

- Den, der bekræfter er Gud

- Den, som bekræftes, er konfirmanden

Konfirmationen griber tilbage til  dåben, hvor det siges, at barnet skal opdrages i den kristelige børnelærdom.

Dåben "gælder" naturligvis lige meget hvad. Men hvis den døbte skal have glæde af dåben, må han eller hun vide noget om, hvad det vil sige at være døbt. Det er det konfirmationen handler om, at sætte ord på dåben.

I virkeligheden er det altså konfirmationsforberedelsen, som er det vigtige. Af samme grund behøver man heller ikke konfirmeres for at forblive medlem af kirken.

Selve konfirmationen er først og fremmest en højtidelig afslutning på indføringen i "den kristelige børnelærdom". Her kan konfirmanden selv høre og opleve, hvad der blev sagt ved døbefonten.

Konfirmationsforberedelse

Undervisningen foregår i sognegården.

Er der spørgsmål til undervisningen - både praktiske og indholdsmæssige spørgsmål - kan man altid rette henvendelse til én af præsterne.

Indskrivningsseddel for konfirmander 2017/2018

Konfirmationen

Konfirmationsdatoerne offentliggøres hvert år i maj måned knapt 2 år før konfirmationen, når de kommende konfirmander går i 5. klasse. Alle får datoerne oplyst fra skolerne denne dag.

 

 

Konfirmationsdatoer 2018

Lørdag den 21. april 2018

Hørning Kirke kl. 9.30 Højboskolen 7. A - Majbrit Daugaard

Hørning kirke kl. 11.00 Højboskolen 7. A - Majbrit Daugaard

Søndag den 22. april 2018

Adslev Kirke kl. 9.30 Højboskolen 7. B - Therese Møller

Hørning Kirke kl. 11.30 Højboskolen 7. B - Therese Møller

Fredag den 27. april 2018

Veng Kirke kl. 9.30 Jeksendalskolen - Lise Palstrøm

Veng kirke kl. 11.30 Konfirmander fra Veng - Lise Palstrøm

Hørning Kirke kl. 11.30 Hørningskolen - Christina Kleis

Lørdag den 28. april 2018

Hørning kirke kl. 9.30 Bakkeskolen 7. C - Majbrit Daugaard

Hørning kirke kl. 11.30 Bakkeskolen 7. C - Majbrit Daugaard

Søndag den 29. april 2018

Hørning Kirke kl. 9.30 Bakkeskolen 7. A - Lise Palstrøm                     

Hørning Kirke kl. 11.30 Bakkeskolen 7. B - Majbrit Daugaard

 

 

 

Konfirmations-datoer 2019

Søndag den 12. maj 2019

Adslev Kirke kl. 9.30 Højboskolen 7. A ved Majbrit Daugaard

Hørning Kirke kl. 11.30 Højboskolen 7. A ved Majbrit Daugaard

Hørning Kirke kl. 9.30 Højboskolen 7. B ved NN

 

Fredag den 17. maj 2019

Blegind Kirke kl. 9.30 Bakkeskolen 7. C ved NN

Hørning Kirke kl. 11.30 Bakkeskolen 7. C ved NN

Veng Kirke kl. 9.30 Jeksendalskolen ved Lise Palstrøm

Mesing Kirke kl. 11.30 Konfirmander fra Mesing ved Lise Palstrøm

 

Søndag den 19. maj 2019

Hørning Kirke kl. 9.30 Bakkeskolen 7. B ved Lise Palstrøm                     

Hørning Kirke kl. 11.30 Bakkeskolen 7. A ved Majbrit Daugaard

Veng Kirke kl. 11.30 Konfirmander fra Veng ved Lise Palstrøm