Konfirmation

Konfirmation betyder "bekræftelse".  Det er imidlertid ikke konfimanden, der nu som "voksen" bekræfter noget.

- Det, som bekræftes er dåben

- Den, der bekræfter er Gud

- Den, som bekræftes, er konfirmanden

Konfirmationen griber tilbage til  dåben, hvor det siges, at barnet skal opdrages i den kristelige børnelærdom.

Dåben "gælder" naturligvis lige meget hvad. Men hvis den døbte skal have glæde af dåben, må han eller hun vide noget om, hvad det vil sige at være døbt. Det er det konfirmationen handler om, at sætte ord på dåben.

I virkeligheden er det altså konfirmationsforberedelsen, som er det vigtige. Af samme grund behøver man heller ikke konfirmeres for at forblive medlem af kirken.

Selve konfirmationen er først og fremmest en højtidelig afslutning på indføringen i "den kristelige børnelærdom". Her kan konfirmanden selv høre og opleve, hvad der blev sagt ved døbefonten.

Konfirmationsforberedelse

Undervisningen foregår i sognegården.

Er der spørgsmål til undervisningen - både praktiske og indholdsmæssige spørgsmål - kan man altid rette henvendelse til én af præsterne.

Indskrivningsseddel for konfirmander Bakkeskolen 2019/2020

Indskrivningsseddel for konfirmander Højboskolen 2019/2020

Konfirmationen

Konfirmationsdatoerne offentliggøres hvert år i maj måned knapt 2 år før konfirmationen, når de kommende konfirmander går i 5. klasse. Alle får datoerne oplyst fra skolerne denne dag.

 

 

Konfirmationsdatoer 2020

Lørdag den 2. maj Højboskolen Hold 1 (har følgende lærer på skolen: Pernille og Ulf) kl. 9.00 i Hørning kirke

Lørdag den 2. maj Højboskolen Hold 2 (har følgende lærer på skolen :Jacob og Lotte) kl. 11.00 i Hørning kirke 

Lørdag den 2. maj Højboskolen Hold 3 (har følgende lærer på skolen :Anne Dorthe og Sanne) kl. 13.00 i Hørning kirke

Søndag den 3. maj kl. 11.00 i Adslev kirke

Fredag den 8. maj Jeksendalskolen kl. 9.30 i Veng kirke

Fredag den 8. maj Hørningskolen kl. 11.30 i Hørning kirke

Fredag den 8. maj kl. 11.30 i Veng kirke

Lørdag den 9. maj Bakkeskolen 7.b kl. 10.00 i Hørning kirke

Søndag den 10. maj kl. 9.30 i Blegind kirke

Søndag den 10. maj Bakkeskolen 7.c kl. 9.30 i Hørning kirke

Søndag den 10. maj Bakkeskolen 7.a kl. 11.30 i Hørning kirke

Søndag den 10. maj kl. 11.30 i Mesing kirke

 

 

Konfirmationsdatoer i 2021

Lørdag 24/4: Højboskolen i Hørning Kirke kl. 9.00, 11.00, 13.00

Søndag 25/4: Adslev Kirke kl. 11.00

St. Bededag fredag 30/4: Jeksendal skolen i Veng Kirke kl. 9.30 

Lørdag 1/5: Bakkeskolen b-klassen i Hørning Kirke kl. 9.30

Lørdag den 1/5: Bakkeskolen d-klassen i Hørning Kirke kl. 11.30

Søndag 2/5: Blegind Kirke kl. 9.30

Søndag den 2/5: Bakkeskolen a-klassen i Hørning Kirke kl. 9.30

Søndag den 2/5: Bakkeskolen c-klassen i Hørning Kirke kl. 11.30