Har man tidligere været medlem af folkekirken og ønsker at blive det igen, henvender man sig til en af præsterne.

Har man ikke tidligere været medlem af folkekirken og derfor som regel heller ikke er døbt, skal man døbes, inden man optages i folkekirken.

Alle, uanset alder, kan blive døbt.

 

Ønsker man at melde sig ud af folkekirken skal det ske skriftligt til kirkekontoret.

Har man meldt sig ud af folkekirken, mister man retten til at få foretaget kirkelige handlinger, bl.a. begravelse, af folkekirkens præster.

Man skylder derfor sine nærmeste at underrette dem om sin udtræden og aftale med dem, hvad der skal ske ved ens død.