Hørning menighedsråd

Formand

Kirsten Nielsen

Stationsvej 3, 2. nr. 13

8362 Hørning

tlf. 24 83 26 95     send e-mail

Kontaktperson og kasserer

Søren Christian Nielsen

Bjertrupvej 21

8362 Hørning

tlf. 86 92 37 30     send e-mail

 

 

Susan Linda Holtehus

Nyvangsvej 16B

8362 Hørning

tlf. 51 91 21 46     send e-mail

 

 

Mona Kjeldsen Søgaard

Brunhøj 40

8362 Hørning

tlf. 86 92 23 23     send e-mail

 

 

Johnnie Iburg Brask

Toftevej 30

8362 Hørning

tlf. 20 25 30 10  send e-mail

 

 

Kirkeværge

Karen Johansen

Sønder Allé 23

8362 Hørning

tlf. 86 92 35 43     send e-mail

 

 

Anne Kirketerp

Båstrup Gyde 5

8660 Skanderborg

tlf. 52 19 54 46     send e-mail

Kim Olsson

Båstrup Gyde 5

8660 Skanderborg

tlf.  40 17 13 91 send e-mail

Kent Sandholdt Vestesen

Ørnevej 2

8362 Hørning

tlf. 86 92 42 84     send e-mail

Jonna Høgholm

Rosenvænget 27

8362 Hørning

tlf. 86 92 17 05     send e-mail

Bente Rindal Pedersen

Spongparken 60

8362 Hørning

tlf. 60 94 32 04     send e-mail